Η yellow constructions σε μεγάλα projects και διεθνή πρότυπα κατασκευής

Επαγγελματικοί χώροι

Ιδιωτικές κατοικίες

Οι πελάτες μας

Η Εταιρεία μας

Η Yellow Constructions δημιουργεί τη διαφορά στο χώρο των τεχνικών έργων:

- Εξελιγμένη τεχνογνωσία, ιδιόκτητος σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός και εξειδικευμένο, μόνιμο προσωπικό.

- Σημασία στη λεπτομέρεια, έμφαση στην ποιότητα και προσήλωση σε θέματα ασφαλείας στην κατασκευή, τόσο για τους εργαζομένους όσο και για το σύνολο του έργου.

- Πιστοποίηση σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο είναι σε συμμόρφωση με το Διεθνές Πρότυπο: ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008.