Η Εταιρεία μας

Η Yellow Constructions δημιουργεί τη διαφορά στο χώρο των τεχνικών έργων:

- Εξελιγμένη τεχνογνωσία, ιδιόκτητος σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός και εξειδικευμένο, μόνιμο προσωπικό.

- Σημασία στη λεπτομέρεια, έμφαση στην ποιότητα και προσήλωση σε θέματα ασφαλείας στην κατασκευή, τόσο για τους εργαζομένους όσο και για το σύνολο του έργου.

- Πιστοποίηση σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο είναι σε συμμόρφωση με το Διεθνές Πρότυπο: ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008.

H πολύχρονη εμπειρία και η διακεκριμένη ποιότητα εργασιών της Yellow Constructions στην κατασκευή και ολοκλήρωση μεγάλων projects με ιδιαίτερα απαιτητικές μελέτες και διεθνή πρότυπα κατασκευής έχει κερδίσει την αναγνώριση και την εμπιστοσύνη μεγάλων ελληνικών εταιρειών αλλά και ιδιωτών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.