Οι πελάτες μας

Η Yellow Constructions έχει δημιουργήσει μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας με μεγάλους πελάτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αποδεικνύνοντας στην πράξη την υψηλή ποιότητα κατασκευής, την ακρίβεια στην εκτέλεση των έργων και την άψογη διαχείριση, μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια.

Οι κυριότεροι μεγάλοι πελάτες που μας εμπιστεύονται:

- ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ Α.Ε.

  • κατασκευή πιλοτικού καταστήματος OTEshop
  • ανακαίνιση καταστημάτων OTEshop σε όλη την Ελλάδα
  • αναβάθμιση ασφαλείας σε 12.000 υπαίθριους κατανεμητές
  • ολοκληρωμένες συντηρήσεις κτιρίων OTE σε όλη την Ελλάδα


- EFG EUROBANK

  • 16 τραπεζικά καταστήματα στην Ελλάδα
  • 13 τραπεζικά καταστήματα στην Ουκρανία (Universal Bank)
  • 39 καταστήματα OPEN24 σε όλη την Ελλάδα
  • ανασχεδιασμός και ανακατασκευή 60 καταστημάτων OPEN24

- ΟΠΑΠ Α.Ε.

  • κατασκευή 4 πιλοτικών καταστημάτων.
  • Credicom A.E.

- Emporiki Rent A.E.

- ΕΚΚΑ Α.Ε.

- SEACHARM NAVIGATION LTD.